Fraud Blocker
instalatie electrica

Viața modernă se bazează pe existența unor utilități care contribuie la obținerea confortului și siguranței oamenilor, precum și la practicarea unor activități economice. Dintre acestea se remarcă instalațiile electrice, care au rolul de a oferi curent electric în mod constat și la intensitate suficientă pentru a satisface toate necesitățile. Trasarea și montarea unei instalații electrice este o operațiune obligatoriu de efectuat în cadrul proiectului de construire a unei locuințe sau a unui spațiu cu destinație comercială sau industrială. Proprietarii acestor spații sunt obligați să apeleze la firme specializate, ce au atestare profesională pentru a pune la punct o instalație sigură și eficientă.

În articolul următor veți afla cum funcționează o instalație electrică, ce tipuri de astfel de utilități există, care sunt părțile componente și caracteristicile esențiale ale instalației. De asemenea, veți putea descoperi care este procedura necesară pentru montarea ei la un apartament sau la o casă și care sunt regulile ce trebuie respectate pentru utilizarea sa în siguranță deplină.

Cuprins:

1. Cum funcționează o instalație electrică

1.1. Tipuri de instalații electrice

1.2. Părțile componente ale unei instalații electrice

1.3. Caracteristici ale instalațiilor electrice

2. Montarea unei instalații electrice la apartament sau la casă

2.1. Traseul unei instalații electrice

2.2. Montarea unei instalației electrice

2.3. Testarea instalației electrice

3. Reguli pentru folosirea în siguranță a instalației electrice

1. Cum funcționează o instalație electrică

Instalația electrică este formată din mai multe echipamente electrice interconectate, ce au ca sarcină generarea și transportarea curentului electric de la sursă către consumatori. Sistemul electroenergetic al României este format dintr-un ansamblu de sisteme interconectate, ce au ca rol producerea, transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice în mod continuu și într-un regim comun.

Prezența rețelei electrice în orice spațiu din România, fie el cu destinație rezidențială, fie economică, precum și importanța pe care o are în viața modernă obligă toți locuitorii să aibă cunoștințe minime în domeniu pentru a decide de ce tip de instalație electrică au nevoie și pentru a ști cum să o utilizeze în deplină siguranță.

Instalația electrică interioară și exterioară sunt două componente distincte ale sistemului electric al unei clădiri sau a unei proprietăți.

Un alt aspect important de menționat este reprezentat de către diferența dintre instalația electrică interioară și cea exterioară. Instalația electrică interioară se referă la toate elementele electrice montate în interiorul clădirii sau apartamentului. Aici intră cablurile, prizele, întrerupătoarele, corpuri de iluminat, tabloul electric, aparatele electrocasnice etc. Scopul principal al instalației interioare este să ofere energie electrică pentru utilizarea în interiorul locuinței.

Pe de altă parte, instalația electrică exterioară se concentrează pe asigurarea alimentării cu energie electrică în afara clădirii. Aceasta include cabluri electrice subterane sau aeriene, lămpi exterioare, prize de grădină, prize pentru mașini electrice etc. Instalația electrică exterioară trebuie să fie rezistentă la condițiile meteo și la factorii de mediu, pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă în aer liber.

Ambele tipuri de instalații trebuie să fie efectuate cu atenție și în conformitate cu normele și reglementările locale pentru a asigura siguranța utilizatorilor și a preveni riscul de incendii, șocuri electrice sau alte probleme. Ca și în cazul oricărei instalații electrice, este recomandat să fie efectuate de către un electrician calificat și autorizat.

1.1. Tipuri de instalații electrice

Clasificarea instalațiilor electrice poate fi făcută în funcție de mai mulți factori. Cel mai adesea se folosește destinația instalației și tensiunea implicată. Prin luarea în considerare a primului criteriu pot fi menționate următoarele tipuri de instalații electrice:

 • Instalațiile electrice rezidențiale destinate apartamentelor și caselor au rolul de a alimenta cu curent electric echipamentele din interior și exterior (corpurile de iluminat, aparatura electrocasnică, televizoare, computere etc.);
 • Instalațiile electrice comerciale se folosesc în clădiri, precum birourile, magazinele, hotelurile și restaurantele. Se deosebesc de cele rezidențiale prin capabilitatea de a gestiona sarcini electrice mai mari, având în vedere că echipamentele comerciale au un consum mai mare;
 • Instalațiile electrice industriale sunt folosite în activitatea de producție pentru alimentarea mașinilor și echipamentelor industriale. Sunt formate din componente ce rezistă la tensiuni și amperaje ridicate și oferă o siguranță suplimentară, având în vedere operațiunile periculoase, ce se desfășoară în astfel de locuri;
 • Instalațiile electrice de transport sunt formate din rețele naționale și internaționale ce au rolul de a conduce curentul electric de la sursă (hidrocentrale, termocentrale, instalații eoliene sau fotovoltaice, centrale atomoelectrice) către zonele industriale și rezidențiale. Aceste rețele sunt formate din conductoare de mare putere supraterane sau subteran și transformatoare ce au rolul de a aduce energia electrică la valori utilizabile;
 • Instalațiile electrice de iluminat public au rolul de a ilumina străzile, parcurile și alte spații prin intermediul unor lămpi stradale;
 • Instalațiile electrice pentru sursele de energie regenerabilă sunt acele sisteme ce preiau curentul generat de turbinele eoliene sau de panourile fotovoltaice și îl distribuie către rețeaua națională.

În funcție de tensiunea de alimentare, instalațiile electrice sunt clasificate în patru categorii:

 • Instalațiile electrice de joasă tensiune, ce operează la tensiuni mai mici de 1000 V au rolul de a oferi curent electric către majoritatea consumatorilor rezidențiali, comerciali și industriali (de exemplu, rețeaua publică din România funcționează la o tensiune de 230 / 400 V;
 • Instalațiile electrice de medie tensiune funcționează la valori cuprinse între 1000 și 36000 V (1 – 36 kV). De regulă, au ca rol distribuirea energiei electrice din rețeaua națională către rețelele locale;
 • Instalațiile electrice de înaltă tensiune funcționează la valori de peste 36 kV sunt utilizate ca principală infrastructură de transport și distribuție a energiei electrice la scară națională;
 • Instalațiile electrice de foarte înaltă tensiune funcționează la valori de peste 230 kV și sunt utilizate în transmiterea la distanță mare a energiei electrice între regiuni sau țări.

1.2. Părțile componente ale unei instalații electrice

Instalațiile electrice de astăzi sunt sisteme complexe ce încorporează numeroase părți. Cu toate acestea orice instalație electrică este formată din șapte componente esențiale:

 • Sursa de alimentare este reprezentată de acel echipament care furnizează curentul electric. Acesta poate fi reprezentat de un generator ce funcționează alimentat de apă (hidrocentrală), abur (termocentrală și centrală atomoelectrică) sau vânt (instalație eoliană) sau de panouri fotovoltaice care transformă lumina soarelui în curent electric;
 • Circuitele electrice sunt formate din cabluri și alte tipuri de conductoare care transportă curentul electric pe distanțe variabile;
 • Transformatoarele sunt echipamente care au rolul de a ridica sau de a coborî tensiunea la care funcționează instalațiile electrice;
 • Panoul electric este plasat la fiecare consumator, acesta încorporând dispozitive de protecție, de comandă și de măsurare a curentului electric;
 • Prizele și întrerupătoarele ce au rolul de a permite conectarea și deconectarea echipamentelor și dispozitivelor electrice;
 • Dispozitivele de protecție de genul întrerupătoarelor automate, care sistează curentul electric în cazul în care apare o problemă;
 • Echipamente specifice, ce au rol de automatizare, de a stabiliza tensiunea, senzori și acumulatori.

Așadar, în ceea ce privește materialele necesare pentru instalația electrică, acestea trebuie stabilite ținând cont de dimensiunea proiectului pentru a fi realizat totul în mod corespunzător. Printre acestea se numără: cabluri electrice de diverse tipuri și secțiuni, mufe și prize electrice, tablouri de distribuție cu siguranțe sau întrerupătoare automate, dispozitive de protecție, cleme și borne pentru conexiuni sigure, cutii de joncțiune, surse de alimentare (precum prize, întrerupătoare), țevi și tuburi pentru protejarea cablurilor, aparate de măsură și testare pentru verificarea circuitelor, precum și alte accesorii și consumabile necesare instalării. Este important să fie alese materiale de calitate și să se respecte normele și regulamentele în vigoare pentru a asigura siguranța și funcționarea optimă a instalației electrice.

1.3. Caracteristici ale instalațiilor electrice

Curentul electric ce parcurge o instalație este caracterizat de câteva elemente ce indică diferite valori:

 • Puterea electrică, exprimată în wați și kilowați oră, indică care este viteza de transfer a energiei în circuit;
 • Intensitatea curentului electric măsurată în amperi (A) arată cât de puternic este curentul electric într-un circuit în funcție de efectele produse într-un interval de timp;
 • Tensiunea, măsurată în volți, arată ce lucru mecanic trebuie să efectueze o sursă pentru a deplasa sarcina electrică în circuit;
 • Rezistența, măsurată în ohmi, caracterizează obstrucționarea curgerii curentului electric în funcție de tipul, grosimea, temperatura conductorului.

2. Montarea unei instalații electrice la apartament sau la casă

Realizarea unei instalații electrice eficiente, durabile și sigure la o casă nouă sau un apartament presupune trecerea printr-un demers exact, guvernat de reguli precise. Din cauza eventualelor pericole ce pot apărea dacă aceste reguli nu sunt respectate, legislația statului român prevede că instalațiile electrice rezidențiale, comerciale sau industriale trebuie să fie efectuate doar de către firme specializate, ce au autorizare din partea autorităților statului român și care știu cum și când se face instalația electrică la o casă sau apartament. Procedura presupune trecerea prin trei etape succesive, cea de planificare, în care se trasează viitoarea instalație parcurgându-se traseul, cea de montare propriu-zisă, încheiată de testarea detaliată pentru verificarea calității lucrării.

Instalația electrică la o casă sau un apartament implică proiectarea circuitelor și alegerea materialelor adecvate, montarea tabloului electric, traseul cablurilor prin tuburi de protecție, realizarea conexiunilor sigure între prize, întrerupătoare și alte dispozitive, testarea și verificarea funcționalității, iar în unele regiuni, obținerea aprobării de la un organism de reglementare. Pentru siguranță și conformitate, se recomandă implicarea unui electrician autorizat în toate etapele procesului descrise în continuare.

2.1. Traseul unei instalații electrice

Înainte de instalarea propriu-zisă a unei instalații electrice este obligatorie trecerea prin etapa planificării acesteia pentru a stabili pe unde se trage instalația. În acest moment se va realiza un plan după schema instalației electrice pusă la punct de către proprietar împreună cu electricianul, ce urmează să fie aplicat întocmai. În funcție de acest plan se va putea decide necesarul de material. De asemenea, în funcție de consumul așteptat și de consumatorii ce vor fi montați se va hotărî amplasarea prizelor și întrerupătoarelor și tipul de instalație (monofazat sau trifazat).

Tot în această etapă se va pune la punct și documentația necesară pentru realizarea corectă a branșamentelor electrice de medie și joasă tensiune pentru conectarea viitoarei instalații electrice la cea de distribuție publică.

2.2. Montarea unei instalației electrice

După obținerea tuturor aprobărilor și încheierea unui contract cu o firmă autorizată, precum și după achiziționarea tuturor componentelor necesare, se poate trece la execuția propriu-zisă a instalației electrice.

Dintre variantele disponibile se poate alege cea a montajului aparent, în care cablurile electrice se plasează la suprafața peretelui, fie vizibil, fie în diverse incinte de protecție, sau varianta instalației îngropate, în care cablurile sunt plasate sub suprafața peretelui. Prima variantă are avantajul rapidității lucrării și a necesității unor intervenții minore asupra pereților incintei, însă are ca dezavantaj imaginea mai puțin estetică obținută și protejarea deficitară a cablurilor.

Montajul propriu-zis începe cu marcarea în incintă a viitoarelor trasee, de la sursa de curent electric până la fiecare priză, întrerupător și corp de iluminat. Se vor marca și locurile unde vor fi amplasate duzele, unde se vor face nodurile între diverse conductoare. Cablurile electrice folosite la instalația electrică, recomandabil din cupru de 1.5 mm pentru instalația de iluminat și de 2.5 mm pentru prize (în cazul în care doreați să știți ce fel de cablu se folosește la instalația electrică), sunt introduse prin tuburi de protecție ce împiedică extinderea focului și atacul rozătoarelor.

Pentru o instalare corectă, cablurile trebuie să aibă culori specifice (maro pentru fază, albastru pentru neutru, verde, galben pentru împământare, în cazul instalațiilor monofazate și maro pentru faza unu, negru pentru faza doi, gri pentru faza trei, albastru pentru neutru și verde galben pentru împământare pentru instalațiile trifazate).

Panoul de siguranțe se plasează în apropierea sursei de curent electric. În interiorul cutiilor speciale vor fi plasate disjunctoarele, ce au rol de protecție a instalației și aparatelor electrice, dar și de a împiedica electrocutarea persoanelor. Prizele și întrerupătoarele sunt plasate la locurile hotărâte, montajul putând fi aparent, la suprafață sau în interiorul peretelui. Pasul final este reprezentat de conectarea instalației electrice la rețeaua centralizată. Această etapă poate fi realizată doar de către un instalator autorizat.

2.3. Testarea instalației electrice

Verificarea instalațiilor electrice noi are rolul de a constata calitatea lucrării și de a identifica eventualele erori înainte ca proprietarii să le folosească. Acest demers se face în două etape. Electricienii vor verifica în timpul executării lucrării dacă sunt respectate toate normativele tehnice precizate în standardele de stat obligatorii (STAS):

 • Existența dispozitivelor de protecție corespunzătoare;
 • Realizarea corectă a conexiunilor;
 • Numărul adecvat de circuite;
 • Dimensionarea circuitelor în funcție de consum;
 • Existența instalației de împământare.

A doua etapă se desfășoară după terminarea lucrărilor, dar înainte de punerea în funcțiune. Electricienii vor controla dacă toate circuitele au continuitate, care este rezistența de izolație a acestora și rezistența de dispersie a prizei de pământ. De asemenea, se va cerceta dacă deconectarea automată a alimentării funcționează corespunzător, precum și alte teste specifice, ca cel de polaritate sau de impedanță a buclei de circuit.

3. Reguli pentru folosirea în siguranță a instalației electrice

Utilizatorii rețelelor electrice rezidențiale, comerciale și industriale trebuie să cunoască foarte bine regulile de folosire ale acestora. Obligativitatea aceasta vine din pericolele la care se expun dacă nu le iau în considerare, precum și din pagubele materiale ce pot apărea prin defecțiunea echipamentelor electrice sau chiar prin posibilitatea apariției unor incendii.

Proprietarii trebuie să facă totul pentru a evita aceste probleme menționate mai sus, prin respectarea întocmai a regulamentelor de utilizare generală a instalațiilor electrice, prin folosirea unor componente de calitate superioară, montate de electricieni specializați și prin executarea unor inspecții regulate, în vederea identificării problemelor încă de la apariția lor. 

Printre regulile de bază ce trebuie respectate obligatoriu se numără:

 • Evitarea suprasolicitării instalației electrice prin folosirea unor consumatori foarte puternici, ce sunt aprovizionați de același circuit;
 • Evitarea folosirii prelungitoarelor pentru aprovizionarea mai multor consumatori de mare putere;
 • Să nu facă modificări ale instalațiilor electrice;
 • În cazul în care apare o problemă, să apeleze la electricieni calificați;
 • Să realizeze inspecții tehnice periodice, la perioade regulate (recomandarea este ca la aproximativ doi ani de zile instalația să fie controlată);
 • Să nu folosească echipamente electrice care prezintă defecțiuni.

O precauție specială este legată de acele intervenții neautorizate asupra echipamentelor de măsurare a consumului de energie electrică. Trebuie știut faptul că toate modificările aduse contorului de energie sunt considerate infracțiuni și se pot pedepsi cu amenzi usturătoare sau chiar cu închisoarea.

În concluzie, realizarea instalațiilor electric de joasă și medie tensiune cu destinație rezidențială, comercială și industrială trebuie făcută de către firme autorizate în domeniu, prin respectarea unor pași exacți și a unor reguli specifice, care să garanteze obținerea accesului la o instalație eficientă și sigură. Este important ca înainte de luarea oricărei decizii, să se cunoască cât mai multe despre instalațiile electrice pentru a face alegeri responsabile pe termen lung.

Surse foto: unsplash.com

0 Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Se trimit datele

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?