Fraud Blocker
Cerințe

Experiență minim 2 ani în domeniu;
Cunoștințe pachet MS Office;
Capacitatea de a lucra în echipă, încadrarea în termene limită;
Gândire analică, atitudine pozitivă orientată către soluții;
Permis de conducere categoria B;

Descrierea jobului:

Coordonarea echipei de execuție aflate în subordine;
Întocmirea rapoartelor de activitate.

Beneficii: 

Mașină de serviciu;
Laptop;
Telefon;
Salariu motivant;
Contract de muncă;
Prime de sărbători;
Salariul de bază din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
 
Cerințe
 
Studii tehnice de specialitate (Facultatea de Instalații constituie avantaj);
Experiență în domeniul instalațiilor sanitare, termice, HVAC;
Cunoștințe AutoCAD nivel minim;
Bune abilități tehnice, analitice și organizatorice;
Permis categoria B.
 
Descrierea jobului:
 
Coordonează lucrările de instalații și echipare;
Acționează pentru conformitatea soluțiilor tehnice în proiectare compatibile cu tehnologiile de execuție;
Coordonează activitatea de instalații din șantier;
Verifică etapele de lucrări și a calității lucrărilor împreună cu dirigintele de șantier;
Menține legătură cu subcontractorii
Pregătirea documentațiilor de licitație, negocierea, încheierea și monitorizarea contractelor;
Întocmirea documentațiilor pentru instalațiile tehnico-sanitare;
Antemasuratoare, schemă izometrică, necesarul de materiale;
Negocierea, încheierea și monitorizarea contractelor de lucrări;
Supervizarea și participarea la activitățile de montare instalații tehnico-sanitare;
Urmărirea și coordonarea lucrărilor de mentenanță;
Întocmire de specificații tehnice pentru echipamente.
 
Beneficii: 
 
Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Telefon serviciu;
Prime de sărbători;
Laptop;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
Cerințe
 
Cunoașterea procedurilor de sudură țevi PEHD și oțel;
Calificare și experiență operator sudare țevi PEHD și oțel;
Adaptabilitate pentru lucrul în echipă;
Persoană serioasă orientată spre succes;
 
Descrierea postului:
 
Efectuarea lucrarilor de instalatii de utilizare, conducte distributie si bransamente gaze naturale.
 
Beneficii: 
 
Salariu motivant;
Contract de muncă;
Program de lucru: Luni-Vineri (07:00-16:00, pauză 1h);
Siguranță unui loc de muncă stabil;
Prime de sărbători;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
Cerințe
 
Studii medii finalizate;
Să știi să înlocuiești, să repari conductele de gaze și îmbinările acestora;
Experiență în domeniu constituie un avantaj.
 
Descrierea postului:
 
Execuție instalații de utilizare gaze naturale, racorduri/branșamente gaze naturale, conducte gaze naturale;
Vei măsură, tăia, îmbina conductele instalațiilor de gaze;
Vei efectua poze ale conductelor de gaze;
Te vei ocupa de trecerile prin ziduri ale planșeelor pentru conducte;
 
Beneficii: 
 
Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de bază din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
 
Cerințe
 
Studii medii tehnice /profesionale;
Experienţă practică necesară: Minim 1 an în instalații termice sau de gaz;
Experiență în lucrări industrial constituie avantaj;
Abilități de organizare, comunicare, relaționare, lucru în echipă, serios, conștiincios, cu putere de muncă;
Gândire analitică, inițiativă, atenție la detalii;
Atitudine pozitivă, orientată spre soluții;
Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Reglementările legale cu impact în executarea instalațiilor de gaz și montare centrale termice.
 
Descrierea job-ului: 
 
Se deplasează la clienți cu aparatura şi uneltele necesare efectuării lucrărilor contractate de client (realizarea sau modificarea instalațiilor termice, realizarea instalațiilor de gaz, montarea centralelor, reparaţii, punere în funcţiune a acestora);
Lucrările se execută la locul de instalare a aparatului şi numai în prezenţa utilizatorului final;
Execută lucrările comandate conform procedurii după verificarea existenţei documentelor prevăzute de normativele în vigoare şi va completa toate documentele necesare la finalizarea lucrărilor;
Execută montarea conductelor, armăturilor, accesoriilor, aparatelor de măsură și control aferente încălzirii centrale conform proiectelor;
Montează instalații interioare de încălzire centrală: coloane, conducte tur-retur, armături, corpuri de încălzire (radiatoare din oțel sau aluminiu, ventilo-convectoare, instalație de încălzire prin pardoseală, etc.);
Montează centrale termice, boilere, etc.;
Montează sau modifică instalații interioare/exterioare de gaz conform proiectului instalației de gaz cu respectarea tuturor prevederilor normative în domeniu;
Întreține uneltele, echipamentele și utilajele de lucru;
Seriozitate, responsabilitate, dinamism.
 
Beneficii:
 
Loc de muncă stabil;
Prime de sărbători;
Posibilitatea de avansare;
Salariul de bază din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
 
 
 
 
Cerinte:
 
Adaptare ușoară la situații noi;
Constituie un avantaj: acreditare instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
Capabilitate de a lucra în echipa sub conducerea unui șef de șantier;
Cunoștințe autocad 2d
Cunoștințe Pachet Office (excel) nivel minim mediu
Cunoștințe limba engleză nivel minim mediu conversațional
De asemenea, abilitatea de a rezolva probleme și de a veni cu soluții constructive, gândirea analitică, atitudinea proactivă,
abilitatea de la lucra în echipă și siguranța de sine sunt alte calități pe care colegii noștri le apreciază.
 
Responsabilitatile postului:
 
Realizarea de proiecte sisteme și parcuri fotovoltaice;
Realizarea de scheme monofilare sisteme și parcuri fotovoltaice;
Rezolvarea problemelor tehnice apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor.
 
Beneficii: 
 
Posibilitatea de dezvoltare;
Team-building;
Salariu atractiv;
Prime de sărbători;
Telefon mobil;
Laptop;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

Cerințe

Căutăm persoane cu experiență, îndemânare, dexteritate, seriozitate și responsabilitate;
Disponibilitate pentru muncă în echipă și deplasări pentru execuție și montaj structuri metalice;
Abilități foarte bune de lucru atât individual cât și în echipă.

Descrierea job-ului: 

Fixarea elementelor unei structuri metalice și a panourilor solare;
Lucru la înălțime medie (hale industriale, acoperișuri);
Dornic să participe la traininguri specializate (inclusiv instalații electrice);
Capacitatea de a intrepreta schemele electrice și mecanice.

 

Beneficii: 

Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

Cerințe

Căutăm persoane cu experiență, îndemânare, dexteritate, seriozitate și responsabilitate;
Disponibilitate pentru muncă în echipă și deplasări pentru execuție și montaj structuri metalice;
Abilități foarte bune de lucru atât individual cât și în echipă.

Descrierea jobului: 

Fixarea elementelor unei structuri metalice și a panourilor solare;
Lucru la înălțime medie (hale industriale, acoperișuri);
Dornic să participe la traininguri specializate (inclusiv instalații electrice);
Capacitatea de a intrepreta schemele electrice și mecanice;
Stabilirea soluțiilor constructive sau corecția problemelor pe șantier.De asemenea, abilitatea de a rezolva probleme și de a veni cu soluții constructive, gândirea analitică, atitudinea proactivă, abilitatea de la lucra în echipă și siguranța de sine sunt alte calități pe care colegii noștri le apreciază.

Beneficii:

Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

Cerinte: 
 
Constituie avantaj deținerea autorizației de electrician;
Calificare tehnică și experiență relevanță pentru postul de electrician;
Experiență recentă de lucru că electrician – minim 5 ani de experiență;
Experiență în instalațiile de distribuție utilități constituie un avantaj;
Persoană dinamică, organizată, cu bune abilități de comunicare și relaționare;
Aptitudini de citire plan/ scheme;
Bună capacitate de organizare.
 
Descrierea postului:
 
Analizează informațiile încercând să obțînă toate datele necesare pentru a putea realiza lucrările electrice în condiții optime tehnice și calitative.
Identificarea locurilor de montaj pentru echipamentele electrice în conformitate cu planurile de execuție.
Concepe soluții, va alege și va aplică soluțiile optime pentru situația existența, în limita
competențelor sale.
Realizează necesarul de materiale de montaj pentru lucrările de instalații electrice pe care îl comunica șefului ierarhic.
 
Beneficii: 
 
Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
Cerințe
 
Permis conducere categ. B,  minim 1 an.

Cunoștințe PC medii, operare pachet MS Office;
Studii medii;
Experiență minim 6 luni într-un post similar ;
Persoană organizată și atentă la detalii;

 
Descrierea postului:
 
Recepționarea, inventarierea și eliberarea materialelor din gestiune;
Depozitarea și păstrarea corespunzătoare a mărfurilor conform standardelor existente;
Gestionarea documentelor specifce procesului de gestiune și asigurarea circuitului corect al acestora;
Participarea la inventarele periodice.
 
Beneficii: 
 
Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
 
 
Cerințe
 
Comunicare și lucru în echipă;
Persoană organizată, responsabilă;
Permis conducere,categ. B minim 1 an;
Experiență anterioară că gestionar (constituie avantaj).
 
Descrierea postului: 
 
Atribuții specifice funcției de gestionar depozit;
La nevoie, va înlocui colegii care se ocupă cu livrările de marfă;
Cunoașterea legislației privind gestiunea;
Organizarea depozitului;
Gestionarea corectă a mărfurilor și a documentelor aferente.
 
Beneficii: 
 
Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
 
 
 
 
Cerințe
 
Studii superioare în domeniul tehnic / juridic / economic;
Minim 3 ani experiență în domeniul activităților legate de domeniul achizițiilor publice;
Certificat de absolvire curs de „Expert achiziții publice”;
Excelente cunoștințe de operare PC (MS Office: Excel, Word, Outlook);
Cunoștințe solide privind legislația din domeniu;
Abilitatea de a rezolva sarcini multiple cu termene limită.
Gândire analitică şi potenţial crescut de concentrare;
 
Descrierea postului: 
 

1. Atribuții în vederea derulării procedurilor de achiziție publică:

Identificarea anunțurilor publicate în site-urile de specialitate (. SEAP);
Studierea documentațiilor de atribuire;
Elaborează DUAE – documente de calificare, oferta tehnică și financiară pentru licitații împreună cu persoanele implicate în procesul de ofertare și respectă termenele de depunere ale ofertelor;
Solicitarea autorității contractante de clarificări;
Elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite din partea comisiilor de evaluare;
Gestionează derularea procedurilor de achiziție publică până la momentul adjudecarii sau respingerii ofertei;
Urmărirea modificărilor în legislația privind achizițiile publice;
Depunerea ofertelor în SEAP sau direct la beneficiar.

2. Atribuții comercial:

Studierea cererilor de oferta, caiete de sarcini, planuri de semnalizare;
Întocmirea ofertelor conform solicitărilor;
Încheierea de contracte;
Întocmirea facturilor pe baza situațiilor de lucrări;
Evidență contractelor încheiate și a sumelor rămase de executat;
Întocmirea situației finale a contractului în vederea obținerii de recomandări/ documente constatatoare din partea beneficiarilor.

 
Beneficii: 
 
Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
 
 
 
 
 
Cerințe

Studii superioare în Marketing sau Comunicare și/sau experiență de minim 3 ani în marketing
Excelente abilități de comunicare
Cunoștințe de limba engleză – nivel avansat
Cunoștințe PC: MS Office (în special Excel, PowerPoint), constitue avantaj cunoașterea programelor de grafică (Canva, Photoshop, Corel Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, InDesigne, After Effects, Lightroom)
Cunoștințe privind tiparul digital și offset, finisaje tipografice (ștanțare, biguire, tăiere), constitue avantaj
Inițiativa și ești capabil  gestionezi campanii integrate
Capacitatea de a fi comunicativ și creativ
Deschiderea de a colabora cu o echipă pe termen lung într-un mediu prietenos
Dorința să evoluezi din punct de vedere profesional.
Permis de conducere categoria B;

Descrierea jobului:
 
Participarea activă la dezvoltarea și implementarea planului de marketing stabilit la nivelul întregii companii.
Elaborarea și actualizarea cataloagelor și materialelor de prezentare ale companiei (tipărite sau în format electronic).
Organizarea, planificarea şi prioritizarea muncii.
Scrierea și corectarea textelor din cadrul materialelor publicitare, online și offline.
Corelarea rezultatelor din vânzări cu activitatea de marketing și îmbunătățirea strategiei și a modului de lucru.
Monitorizarea permanentă a pieței.Identificarea și aplicarea unor modalități de îmbunătățire a prezenței online.
Realizează fotografierea și filmarea creativă a produselor pentru site și materiale publicitare;
Realizează fotografierea și filmarea produselor în context pentru promovarea lor în mediul digital și pe site;
Realizează layout-uri și machete grafice și le pregătește pentru tipar digital și offset (cărți de vizită, flyere, broșuri, mape, inserturi pentru mape, cataloage, afișe);
Menține relația cu furnizorul de servicii de editare produs;
Recepționează și pregătește fotografiile din punct de vedere dimensiune pentru a fi urcate pe site, editează fotografiile de produs.
Creaza si implementeaza content planul pentru toate rețele de socializare ( Facebook, Instagram, Tik Tok, Linkedin, Youtube).

Beneficii: 

Mașină în timpul programului de lucru pentru vizite în locațiile unde echipele execută lucrări
Laptop de serviciu 
Telefon de serviciu 
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

Cerințe

Nivel studii: medii;
Limbi străine : engleză (nivel mediu);
Permis de conducere categ. B constituie un avantaj;
Cunosterea sistemelor de operare Windows 10 este esențială;
Cunoștințe în instalarea și configurarea aplicațiilor pe platforme Windows desktop;
Reprezintă un avantaj experiență anterioară într-un departament de suport tehnic sau call-center IT;
Reprezintă un avantaj cunoașterea proceselor specifice suportului IT (incident management și probleme management);
Reprezintă un avantaj experiență de lucru cu sisteme fiscale;
Adaptabil la situații noi și neprevăzute;
Perseverent și cu spirit analitic.

Descrierea postului: 

Instalare și configurare aplicații Windows.

Beneficii: 

Dezvoltare;
Team-building;
Financiar;
Prime de Sărbători;
Condiții de lucru;
Telefon mobil;
Laptop.

Cerințe

Abilități dе comunicare și ascultare activă;
Orientare către client;
Inițiativă și implicare;
Cunoștințe operare PC (nivel dе bază);
Experiență în domeniul call-center reprezintă un avantaj.

Descrierea postului: 

Preluarea apelurilor telefonice din partea clienților (persoane fizice și juridice);
Rezolvarea solicitărilor via email și sau redirecționarea lor către alte departamente;
Comunicarea într-un mod eficient cu colegii din alte departamente;
Gestionarea promptă a solicitărilor (comenzi, sesizări) venite din partea clienților;

Beneficii: 

Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de bază din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

 

Cerințe

Bune cunoștințe în domeniul financiar-contabil;
Expert contabil membru CECCAR – este un plus;
Cunoștințe de limba engleză nivel mediu;
Bune abilități de operare calculator (MS Office) și curiozitatea de a cunoaște mai multe pe partea tehnică;
Persoană consecvență, atentă la detalii și proactivă;
Persoană adaptabilă la muncă în echipă, cu abilități de comunicare și relaționare cu clienții.

Descrierea postului: 

anizarea și ținerea contabilității unui portofoliu de clienți, conform legislației în vigoare, individual;
Verificarea și înregistrarea documentelor contabile în programul de evidență contabilă;
Verificarea jurnalelor de vânzări și cumpărări, deconturilor și registrului de casă;
Pregătirea declarațiilor și raportărilor periodice, lunare, trimestriale, semestriale și anuale și depunerea acestora;
Participarea la controale, auditări, etc;
Furnizează informații contabile către bănci, organe fiscale și alte instituții, la cerere.
Urmărește permanent legislația în domeniul financiar-contabil și asigura respectarea acesteia.

Beneficii: 

Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de bază din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

 

Cerințe

Studii superioare de specialitate;
Capacitatea de a găsi soluții la probleme de natură tehnică;
Atenție la detalii;
Responsabilitate privind calitatea lucrărilor executate;
Permis de conducere categ.B.

Descrierea postului: 

Extragerea elementelor geometrice din proiect;
Pregătirea datelor pentru trasare;
Realizarea profilelor transversale și longitudinale;
Calculul volumelor de materiale;
Trasare și verificarea elementelor geometrice din proiect folosind aparatură specifică;
Realizarea proceselor verbale de trasare și verificare;
Realizare planului topografic.
Ridicări topografice în vederea determinării cantităților de lucrări executate și calculul acestor cantități pe baza profilelor transversale rezultate.

Beneficii: 

Mașină de serviciu;
Laptop;
Telefon;
Prime de sărbători;
Salariu motivant;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

 

 

 

Cerințe

Experiență pe un post similar constituie avantaj, dar nu este un criteriu eliminatoriu;
Abilități de comunicare pentru lucrul în echipa și lucrul cu clienții;
Disponibilitate pentru realizarea de măsurători;

Descrierea postului: 

Realizarea măsurătorilor tehnice aferente proiectelor de instalații de utilizare/branșamente gaze naturale;
Proiectarea de instalații de utilizare/branșamente gaze naturale;
Realizarea documentației tehnice aferente proiectelor de instalații de utilizare/branșamente gaze naturale.

Beneficii:

Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de bază din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

Cerințe

Absolvent studii superioare tehnice
Experiență anterioară în proiectarea instalațiilor de utilizare gaze naturale
Cunoștințe AutoCAD
Bune abilități organizatorice, de planificare și analitice. 

Descrierea job-ului: 

Proiectarea instalațiilor de utlizare gaze naturale;
Întocmirea documentației specifice;
Respectarea termenelor de predare a proiectelor.

Beneficii: 

Loc de muncă stabil;
Telefon serviciu;
Laptop;
Prime de sărbători;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

Cerințe

Experiență în domeniul ofertarii de cel puțin 2 ani cu un portofoliu de lucrări importante;
Experiență în întocmirea dosarelor de licitații;
Cunoscător al programelor de devize;
Cunoștințe ale programului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
Cunoștințe ale programului AutoCAD;
Cunoștințe medii de limba engleză;
Permis de conducere categ. B;
Atitudine proactivă și spirit analitic;
Seriozitate, responsabilitate, dinamism.

Descrierea postului:

Verificarea cerințelor tehnice ale proiectului;
Întocmire și verificare liste de cantități;
Identificarea subcontractorilor de materiale și manoperă;
Obținere de oferte de preț pentru materiale și manoperă;
Evaluare a ofertelor de preț;
Evaluarea necesarului de forță de muncă și utilaje;
Estimarea cheltuielilor indirecte, inclusiv pentru echipamente și personal coordonator;
Prezentarea proiectului în față Managementului (total cost estimat) în vederea aprobării;
Participarea la negocierea cu clientul;
Argumentarea diferențelor apărute între valorile oferite de consultantul clientului și cele estimate;
Participarea la ședințe de proiect (interne, de design, de coordonare, cu clientul, cu consultantul clientului);
Bugetare;
Estimarea prețului lucrărilor; devize;
Întocmirea caietului de sarcini;
Coordonarea pregătirii pentru licitație;
Evaluarea lucrărilor suplimentare apărute în cursul desfășurării contractului;
Evaluarea lucrărilor de remediere ce pot apărea în proiect;
Elaborarea planurilor de cost și a ofertelor;
Asigură determinarea cerinţelor clientului şi efectuează analize comerciale;
Asigură comunicarea cu clientul în vederea determinării şi analizării împreună cu acesta a cerinţelor exprimate de client;
Actualizează organizarea activităţilor sale în vederea conformării cu cerinţele clientului determinate pe parcurs sau modificate;
Îşi desfăşoară activităţile proprii în condiţiile aplicării / respectării / realizării cerinţelor clientului;
Analizează contractul, comandă şi alte documente informative pentru identificarea şi clasificarea cerinţelor (clientului, legale, specifice, proprii);

Beneficii: 

Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de bază din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

 

Cerințe

Carnet de conducere categ.B;
Orientarea către client;
Gândire structurată, orientată către succes.

Descrierea job-ului: 

Agentul de vânzări negociază contractele și răspunde pentru corectă executare a contractelor și acordurilor încheiate cu clienții din portofoliu;
Răspunde de întocmirea documentelor de livrare (facturi fiscale în conformitate cu acordurile încheiate cu clienții), încasări și plăti în numerar;
Urmărește atragerea permanentă de noi clienți;
Urmărește realizarea planului de vânzări lunar și anual stabilit;
Stabilește și dezvoltă o relație profesională cu clienții organizației;
Întocmește periodic materiale de sinteză (rapoarte, statistici) și de prezentare (bugete estimative);
Acordă asistență tehnică și comercială clienților și potențialilor clienți;
Participarea activă la ședințe interne și colective, împreună cu clienții și partenerii.

Beneficii: 

Mașină de serviciu;
Telefon;
Laptop;
Prime de sărbători;
Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Salariul de baza din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.

Cerințe

Fire deschisă cu abilitați de comunicare, loialitate;
Spirit de echipă;
Experiența in domeniu nu este obligatorie, obligatorie este dorința de învățare;
Vârstă nu constituie un impediment. 

Descrierea job-ului: 

Angajăm muncitor necalificat.
Execuție săpătură.
Ajutor instalator cu minimă exprienta în domeniu.

Beneficii: 

Loc de muncă stabil;
Posibilitatea de avansare;
Prime de sărbători;
Salariul de bază din cartea de muncă se reflectă în salariul net negociat.
  Data nasterii*:

  Alege un job*:

  Incarca CV:

  CONTACT US

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Se trimit datele

  Conectați-vă cu datele de autentificare

  Ați uitat datele dvs.?