Montarea centralei pe gaz – Informații utile pentru un demers corespunzător

By
montare centrala pe gaz

Centralele pe gaz pentru apartamente sunt soluții utile de obținere a apei calde menajere necesare pentru încălzirea spațiilor interioare și pentru folosirea zilnică la baie și bucătărie. Această variantă este preferată de români datorită disponibilității rețelei de gaze în majoritatea localităților din România, prețului accesibil al combustibilului și siguranței maxime.

O condiție obligatorie pentru atingerea securității personale și a bunurilor din clădirile încălzite cu ajutorul centralei pe gaz este montarea acestui echipament de către persoane autorizate, conform schemelor de montaj recomandate de producător și de instituțiile statului român cu rol de reglementare și control a instalațiilor de gaze și a celor electrice.

Persoanele care decid să se debranșeze de la rețeaua centralizată și să aleagă varianta încălzirii cu gaz trebuie să cunoască procedura ce trebuie aplicată și cum se execută aceasta pentru a avea garanția efectuării unei lucrări adecvate. Astfel, se va ține cont de documentația necesară, de respectarea tuturor etapelor recomandate pentru instalarea propriu-zisă, de accesoriile ce completează instalația, dar și de importanța reviziei și a verificărilor tehnice ulterioare.

Cuprins:

1. Instalarea centralei termice pe gaz – importanța unei montări corecte și documentația necesara

1.1. De ce este utilă montarea unei centrale pe gaz

1.2. Documentația necesară instalării centralei pe gaz

1.3. Alegerea centralei termice pe gaz pentru montaj

2. Montarea unei centrale termice pe gaz – etape și alegerea locației

2.1. Alegerea locului pentru montarea centralei termice pe gaz

2.2. Instalarea propriu-zisă a centralei pe gaz

2.3. Montarea accesoriilor pentru centrala termică pe gaz

3. Montarea unei centrale pe gaz – importanța reviziei și a verificării tehnice după instalare

Instalarea centralei termice pe gaz – importanța unei montări corecte și documentația necesară

În cele mai multe cazuri, spațiile rezidențiale sunt încălzite cu ajutorul unui sistem de calorifere ce funcționează prin intermediul apei fierbinți generate de o centrală termică. În trecut, apartamentele și casele erau conectate la rețeaua centralizată, însă din diverse motive tot mai multe persoane aleg să se debranșeze și să-și monteze propria centrală, preferința mergând către centrala pe gaz datorită avantajelor oferite de această tehnologie.

În continuare, vei afla de ce este utilă instalarea unei centrale pe gaz, cum alegi locul potrivit pentru aceasta și care este documentația de care ai nevoie.

1.1. De ce este utilă montarea unei centrale pe gaz

Confortul modern se bazează, printre altele, pe obținerea unei temperaturi corespunzătoare în timpul perioadelor reci și pe generarea unor cantități suficiente de apă caldă menajeră, destinată uzului casnic. Centrala termică pe gaz este un echipament care reușește să îndeplinească aceste cerințe cu brio, dovadă fiind proporția covârșitoare a alegerii acesteia în defavoarea altor soluții.

Printre avantajele instalării unei centrale pe gaz se numără:

 • Independența față de rețeaua centralizată, ce funcționează neadecvat, atât în ceea ce privește temperatura agentului termic, cât și a numeroaselor defecțiuni ce se soldează cu întreruperea (uneori pentru perioade lungi de timp) aprovizionării cu apă caldă;
 • Posibilitatea generării unei cantități suficiente de agent termic pentru încălzirea unor spații generoase;
 • Producerea de apă caldă menajeră în mod instantaneu, fără a mai fi nevoie de așteptarea încălzirii apei;
 • Prețul accesibil al combustibilului;
 • Dimensiunile reduse ale echipamentului;
 • Securitatea maximă datorită accesoriilor incluse la montaj.

1.2. Documentația necesară instalării centralei pe gaz

Înaintea montării centralei pe gaz este necesar să se realizeze o documentație destul de complexă, scopul fiind asigurarea corectitudinii procedurilor ce vor fi executate, pentru a nu se pune în pericol siguranța proprietarilor și a vecinilor. Astfel, persoanele care vor să se debranșeze și să utilizeze în locul instalației centralizate un echipament propriu de gaz trebuie să obțină următoarele acte și autorizații:

 • Cererea de debranșare de la societatea publică de termoficare. Acest document se poate depune doar pe timpul de inactivitate a serviciului public de termoficare. După depunerea cererii se va achita o taxă și se va aștepta primirea avizului de deconectare înaintea executării lucrărilor propriu-zise;
 • Cererea în vederea modificării și extinderii conductelor de gaze. Această cerere înaintată către furnizorul de gaze naturale, însoțită de aviz și de plan de racordare, permite executarea lucrărilor de către o firmă autorizată pentru a duce conducta de gaz până la amplasamentul centralei;
 • Lucrările pot fi executate doar de către firmele autorizate de Inspecția de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat (ISCIR) și ANRE. După contractarea unei astfel de firme, aceasta va realiza planul tehnic și dosarul cu actele pentru generarea autorizației de funcționare (factura de achiziție, certificatul de garanție, manualul de utilizare, proces-verbal de punere în funcțiune, raportul de punere în funcțiune, declarația de conformitate și autorizația ISCIR a firmei).

O precauție suplimentară este legată de necesitatea obținerii aprobării pentru montajul centralei de la toți vecinii de bloc, în cazul în care locuința este situată într-o astfel de clădire.

1.3. Alegerea centralei termice pe gaz pentru montaj

Persoanele care vor să aibă la dispoziție o centrală eficientă și sigură trebuie să țină cont de anumite criterii care să le permită să facă o alegere corectă. Necesitatea vine din existența pe piață a numeroase tipuri de centrale ce se diferențiază atât prin preț, cât și prin calitatea materialelor folosite și a tehnologiilor implicate.

Pentru o alegere corespunzătoare trebuie să se țină cont de următoarele elemente:

 • Suprafața apartamentului și volumul de aer ce va fi încălzit trebuie să fie în directă relație cu puterea centralei termice. O centrală cu putere prea scăzută nu va face față pe timpul iernii, atunci când temperaturile sunt scăzute, nereușind să încălzească spațiul până la un nivel confortabil. O centrală de putere prea mare va avea consum ineficient și va genera facturi mari la combustibil;
 • Tipul de tehnologie utilizată permite grade de eficiență diferite. Recomandate sunt centralele cu tiraj forțat în condensare, ce oferă eficiență maximă;
 • Calitatea materialelor folosite în construcția centralei este importantă, pentru că variantele optime garantează o durată de utilizare crescută. Astfel, nu va fi nevoie ca, în doar câțiva ani de la montaj, centrala să fie înlocuită cu una nouă din cauza defecțiunilor.

2. Montarea unei centrale termice pe gaz – etape și alegerea locației

Proprietarii de locuințe nu au voie să realizeze montajul în regie proprie, interdicția fiind marcată explicit în lege. Motivul este legat de necesitatea existenței unor cunoștințe legate de instalațiile de gaz și de apă și de prezența unor scule și accesorii specializate.

Totuși, proprietarii care aleg să monteze o astfel de centrală trebuie să cunoască etapele montajului pentru a se asigura că lucrarea este făcută în mod corect.

2.1. Alegerea locului pentru montarea centralei termice pe gaz

După luarea hotărârii apelării la încălzirea cu ajutorul centralei pe gaz, este obligatorie alegerea locului în care aceasta va fi plasată, ținându-se cont de regulile cu privire la securitate și la funcționalitate. Regulamentele în vigoare prevăd care sunt condițiile ce trebuie să fie respectate pentru alegerea corectă a spațiului de montaj:

 • Încăperea trebuie să fie prevăzută cu o suprafață vitrată (geam). Mărimea acestei suprafețe trebuie să fie în concordanță cu spațiul încăperii, fiind prevăzuți minim 0.05 metri pătrați la fiecare metru cub de volum al încăperii pentru pereții de cărămidă și 0.03 metri pătrați pentru pereții de beton;
 • Centrala nu trebuie să fie montată în spații în care temperatura scade sub 0 grade sau în bătaia directă a soarelui;
 • Camerele de montaj nu trebuie să aibă o umiditate crescută, nici praf sau impurități;
 • Centrala trebuie să fie montată pe un perete exterior, deoarece se va realiza o ieșire pentru eliminarea gazelor arse.

Cele mai utile spații în care pot fi montate centralele de acest tip sunt:

 • Bucătăria, deoarece aici există deja țevile de gaz și de apă, modificările necesare fiind minime;
 • Balconul, pentru că, de obicei, este un spațiu liber (este obligatoriu ca acesta să fie închis);
 • Camera tehnică este acea încăpere special prevăzută pentru adăpostirea unor instalații, avantajul ei fiind că centrala va fi protejată de lovituri accidentale și nu va fi la îndemâna copiilor.

2.2.Instalarea propriu-zisă a centralei pe gaz

Montarea centralei pe gaz trebuie să fie făcută într-un mod corespunzător, de către o firmă autorizată de instalații de gaze, ce deține toate actele de la instituțiile de reglementare ale statului român. Specialiștii acesteia au experiență în domeniu și cunosc cu exactitate prin ce etape trebuie să treacă pentru a se obține garanția unei lucrări sigure și eficiente. Etapele parcurse sunt următoarele:

 • Stabilirea amplasamentului centralei. Se va ține cont de respectarea regulilor și de plasarea dispozitivului în așa fel încât să fie asigurată o ventilație adecvată și să se poată interveni cu ușurință în cazul efectuării de reparații (distanța minimă recomandată de diferite obstacole este de 40 de centimetri);
 • Executarea găurilor în perete (cele de montaj și cea destinată kitului de evacuare a gazelor arse). De obicei, producătorii de centrale termice oferă și un șablon ce poate fi folosit pentru marcarea exactă a găurilor;
 • Montajul centralei. Execuția se va face doar după ce va exista garanția solidității prinderii prin folosirea unor elemente recomandate pentru tipul de perete;
 • Racordarea centralei la tubul de evacuare a gazelor arse;
 • Racordarea la instalația de apă. Se va avea în vedere utilizarea unor elemente de siguranță, precum sifonul de purjare pentru dispozitivul de suprapresiune, sifonul de evacuare a condensului și robineți pentru întreruperea apei, în cazul în care este necesară efectuarea vreunei intervenții;
 • Conexiunea electrică. Această etapă va fi realizată în mod obligatoriu de un instalator autorizat ANRE. Nu este permisă folosirea unor adaptoare sau prelungitoare și nici alimentarea centralei de la aceeași priză cu alți mari consumatori;
 • Conectarea la instalația de gaz realizată de către un tehnician autorizat;
 • Pornirea centralei, cunoscută sub denumirea de punerea în funcțiune (PIF).

2.3. Montarea accesoriilor pentru centrala termică pe gaz

Centralele moderne pe gaz funcționează la o eficiență impresionantă, în special variantele în condensație oferind rezultate bune. O condiție a funcționării sigure și eficiente este legată nu doar de calitatea centralei, ci și de prezența unor accesorii:

 • Kitul de prevenție gaze naturale este un ansamblu de diverse mecanisme ce previn apariția unor scăpări accidentale de gaz, urmate de o explozie devastatoare. Kitul este format din detector de gaze și electrovană. În momentul în care detectorul identifică prezența gazului în încăpere trimite o comandă automată electrovanei care oprește accesul gazului în instalație, evitându-se posibilitatea producerii unui incident;
 • Termostatul wireless sau cel cu fir este un echipament cu ajutorul căruia poate fi setată temperatura dorită, obținându-se o funcționare eficientă a centralei și reducerea consumului de combustibil;
 • Sursa UPS este un dispozitiv care înmagazinează curentul electric cu ajutorul unui acumulator. Astfel, în momentul în care rețeaua electrică este întreruptă, centrala își va continua funcționarea până la revenirea curentului electric;
 • Filtrele antimagnetită și anticalcar sunt echipamente care prelungesc durata de viață utilă a centralei prin oprirea acelor substanțe ce, odată intrate în centrală, ar putea provoca defecțiuni semnificative.

3. Montarea unei centrale pe gaz – importanța reviziei și a verificării tehnice după instalare

După instalarea centralei proprietarii au obligația de a se asigura că aceasta funcționează adecvat. Pentru a se obține această garanție se vor executa revizii și verificări periodice, puse la punct de către instalatorii autorizați. În urma efectuării acestor controale se va stabili dacă centrala îndeplinește condițiile de siguranță și dacă este atinsă o eficiență maximă.

Legea prevede ca verificarea unei centrale termice pe gaz să fie făcută la maxim doi ani sau atunci când se observă prezența unor defecțiuni. Mai mult decât atât, în cazul în care timp de șase luni nu a fost folosită centrala sau la zece ani de la montaj, este recomandată efectuarea unei revizii amănunțite. Specialiștii vor avea în vedere următoarele elemente legate de această revizie:

 • Starea tehnică a instalației comune de gaz;
 • Etanșeitatea tuturor componentelor acesteia;
 • Starea tehnică a componentelor centralei;
 • Funcționarea adecvată a ventilației;
 • Modul de funcționare a accesoriilor cu rol de siguranță (senzor și electrovalvă);
 • Setarea corectă pentru obținerea eficienței maxime.

Aceste demersuri sunt obligatorii, dar, în același timp, au și o utilitate maximă. În caz contrar, se pot primi amenzi usturătoare și se poate ajunge chiar la întreruperea alimentării cu gaz pentru a nu se pune în pericol persoanele din locuință și din apropiere.

În concluzie, soluția instalării centralei termice pe gaz este una ce oferă numeroase avantaje utilizatorilor, cu condiția executării unor lucrări corecte, care respectă întocmai regulamentele prevăzute, ce au rolul de a se asigura că în viitor nu vor apărea situații nedorite (accidente grave).

Surse foto: mastergaz.ro, ro.pinterest.com

ARTICOLE SIMILARE

Aplică acum Branșament Gaze preț pt anul în curs 2023

Aplică acum Branșament Gaze și află prețul lucrărilor pentru anul 2023, dacă nu aveți alimentare cu gaz și doriți să vă conectați casa la rețea, puteți aplica online pentru o nouă conexiune, firma Master Gaz execută branșamente și instalații gaze.Lucrăm în domeniu începând cu anul 2008 și executăm branșamente și instalații gaze de la A la Z, începând cu săparea șanțului până la aducerea terenului la stadiul...